Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020


Mista sp. z o.o. realizuje projekt pt.

„Opracowanie innowacyjnej technologii systemu sterowania i układu chłodzenia silnika równiarki drogowej o napędzie hydrostatycznym – RD-165 FHAD (Full Hydrostatic Advance Drive)”

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie systemu złożonego - innowacyjnej technologii systemu sterowania i układu chłodzenia silnika oraz na bazie tych technologii zbudowanie prototypu równiarki drogowej o napędzie hydrostatycznym – RD-165 FHAD (Full Hydrostatic Advance Drive).

 

Planowane efekty: prototyp innowacyjnej równiarki RD-165 FHAD (Full Hydrostatic Advance Drive).

 

Wartość projektu: 2 616 320,79 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 842 858,03 zł

 


 

Zapytania ofertowe


  • Zapytanie ofertowe- oprogramowania CAM 27.11.2015
  • Zapytanie ofertowe- przyrząd ustawczo- pomiarowy narzędzi 27.11.2015
  • Zapytanie ofertowe- oprogramowania wspomagania projektowania 08.12.2015
  • Zapytanie ofertowe- wyświetlacz 07.03.2016
  • Zapytanie ofertowe – Instalacja zasilania układu napędu 17.11.2017r.
 

Wyniki przetargów


Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej pełnienia funkcji Głównego Konsultanta Projektu.

Informujemy iż w dniu 15 czerwca 2015 firma Mista Sp. z o. o. dokonała wyboru najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowa z dnia 01 czerwca 2015 skierowane do trzech potencjalnych Oferentów mailem dotyczących pełnienia funkcji Głównego Konsultanta Projektu.
Firma Mista Sp. z o. o. ogłasza iż najkorzystniejszą ofertę złożył pan Mirosław Chłosta zam. Ul. A. Mickiewicza 66m 117, 01-650 Warszawa.


Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej pełnienia funkcji Kierownika Naukowego Projektu.

Informujemy iż w dniu 15 czerwca 2015 firma Mista Sp. z o. o. dokonała wyboru najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01 czerwca 2015 dotyczące pełnienia funkcji Kierownika Naukowego Projektu.
Firma Mista Sp. z o. o. ogłasza iż najkorzystniejszą ofertę złożył pan Eugeniusz Budny zam. Ul. KEN 97m 40, 02-777 Warszawa.


Zapytanie ofertowe na zakup wyświetlaczy dotykowych typu LCD.

Informujemy, iż przetarg na zapytanie ofertowe z dnia 07 marca 2016r. na zakup wyświetlaczy dotykowych typu LCD z kompletem elementów przynależnych (2 szt. wyświetlaczy 10,4’i 7’) wygrała firma Hydac Sp. z o.o. ul. Reymonta 17, 43-190 Mikołów.

Zapytanie ofertowe na zakup Instalacji zasilania układu napędu.

Informujemy, iż przetarg na zapytanie ofertowe z dnia 17.11.2017r. na zakup Instalacji zasilania układu napędu wygrała firma Madejski Spółka Jawna, ul. Makuszyńskiego 28, 31-752 Kraków